Vlot

Maas

Van een van mijn oer-verhalenbouw-werken heb ik geen foto's. Ik was nog te jong om zelf foto's te maken. Het zit in elk geval zo. Ik kom uit een dorp langs de Maas. Achter mijn (groot)ouderlijk huis langs stroomde een beek. De Springbeek, hier te zien bij de watermolen, vlakbij waar hij in de Maas stroomt:

Springbeek

Wij woonden een eind stroomopwaarts, waar in de loop van de tijd een kas is verschenen, die nu gelukkig binnenkort gesloopt wordt, de beek was vroeger ook niet zo strakgetrokken. Het was echt een slingerend beekje:

Springbeek

Mijn vriendje Jack en ik hebben toen een vlot gebouwd. Om de beek af te zakken en echt te gaan varen. Ik heb zoals gezegd geen foto, dus ik heb een cliché-beeld van een vlot gezocht, want dat was ook ongeveer ons idee:

Vlot

Alleen... bij de te water lating bleek ons vlot te breed voor de beek te zijn.

Hij bleef op de oevers aan weerszijden hangen. Hahaha. Story of my life.

Daarna zijn we het gereedschap van Jack's vader, langs de deur gaan verkopen. Voor 1 gulden per stuk.

We hebben later alles weer terug moeten gaan halen en hebben het geld teruggegeven.