Gelijk Oversteken

Loonzakje

Loonzakje met opmerking

Advocatenplafond

Het bestedingsplafond van de gemiddelde advocaat is heel anders...

Paradetent

... dan van iemand die werkt in een Paradetent ('De Blauwe Hemel' in dit geval)...

De blote hemel

... of een dakloze.

De draagkrachten van mensen zijn niet gelijk. Waarom zouden ze dan allemaal precies hetzelfde bedrag moeten betalen? Terwijl dat voor de een relatief véél meer is dan de ander. Want eigenlijk is een kaartje voor een dakloze oneindig veel duurder dan voor een advocaat. Terwijl het om voedsel voor de ziel gaat. Dat is gewoon niet eerlijk.

Het Instituut voor Verwondering doet dingen anders.

In het Manifest van het Instituut voor Verwondering wordt het belang van juiste maatvoering aangegeven. Ook bij het bepalen van een faire vergoeding voor het aanwezig zijn in het hoofdgebouw van het Instituut voor Verwondering en het mee gedachtenborrelen is dat bepalend geweest.

Vandaar dat ik tot het volgende idee ben gekomen om onze wederzijdse waardering uit te drukken. Het heet: 'Gelijk oversteken'.

De prijs voor een uur van mijn tijd is de prijs van een uur van jouw tijd. Dus mijn uurprijs is jouw netto uurloon.

Men betaalt zodoende naar vermogen.

Om een richtlijn te geven: het netto uurloon van een modaal inkomen in Nederland in 2017 is 12,50.

Plaats jezelf ten opzichte van modaal en dat is wat je betaalt. Of in elk geval in jouw eigen ogen hoort te betalen, als je het Instituut voor Verwondering een warm hart toedraagt. Op deze manier is het het allereerlijkst. Studenten en kunstenaars betalen minder dan advocaten en profvoetballers. Maar naar verhouding is het gelijk.

Loonzakjes

Ik heb 'old school' loonzakjes gekocht die ik aan het eind zal uitdelen. Ik wil niet bedelen, dit is ons verdiende loon.

Het is een kwestie van solidariteit en vertrouwen, ik zal je niet controleren.

Loonzakje met luistertip

Loonzakje met opmerking en inhoud na een optreden in het Hoofdgebouwtje met een 'Mystery Guest'

Loonzakje

Loonzakje met opmerking over eerder avontuur