Toeval?


Toevalsdier


Weer een uit de krant (ik kom te weinig buiten geloof ik) 

Ik mag een boon zijn als het toeval is dat deze klem op een kaketoe lijkt. Design is nooit per ongeluk.

Zeker niet, als naast 'krokodillenbek':

Krokodillenbek


... (in het Engels: crocodile clip of clamp)...

... parrot clamp een heel normaal begrip is:

Parkieten klem